Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców

Usługi finansowe: kredyty, inwestycje, doradztwo

Usługi prawne. Konsulatacje.

Zakładanie spółek

Otrzymanie numeru PESEL, NIP